Logo Assent Farma

VERDELING JODIUMTABLETTEN. WAT TE DOEN BIJ EEN NUCLEAIR ONGEVAL?

VERDELING JODIUMTABLETTEN. WAT TE DOEN BIJ EEN NUCLEAIR ONGEVAL?

België telt vijf nucleaire sites, in Doel, Tihange, Mol, Dessel en Fleurus. De kans op een ernstig nucleair ongeval op één van deze sites is klein, maar niet onbestaande. Als er toch iets gebeurt, bescherm jezelf dan door te schuilen !!!


WAT GEBEURT ER BIJ EEN NUCLEAIR ONGEVAL?
Als er ondanks alle veiligheids- en beveiligingsmaatregelen toch iets misloopt in een nucleaire installatie, treden er verschillende procedures en noodplannen in werking. Deze moeten ervoor zorgen dat de gevolgen van het ongeval beperkt blijven.
Héél uitzonderlijk kan er een radioactieve uitstoot zijn in de lucht, in het water of op de bodem. Radioactiviteit kan je niet zien, ruiken, proeven of voelen. Bij vrijkomen van radioactieve stoffen is er kans op besmetting of bestraling.


JODIUMTABLETTEN
Bij een nucleair ongeval kan er radioactief jodium vrijkomen. Via de luchtwegen of via voedsel kan dit in het lichaam terechtkomen. De schildklier neemt dit jodium op. De kans op kanker of andere aandoeningen neemt dan toe.
Door op het juiste moment jodiumtabletten met stabiel, niet-radioactief jodium in te nemen, zorg je ervoor dat je schildklier geen onstabiel, radioactief jodium meer kan opnemen. Zo blijft je schildklier beschermd. Het teveel aan jodium (radioactief en niet-radioactief) plas je uit.
Jodiumtabletten werken dus enkel als je ze op het juiste moment inneemt. Neem jodiumtabletten nooit op eigen initiatief in. Wacht op de aanbevelingen van de overheid.


VOOR WIE?
In België kan je gratis preventief jodiumtabletten halen bij de apotheker. Het is belangrijk je te beschermen tegen radioactief jodium:
• Als je dichtbij een nucleaire installatie woont. Inwoners van gemeenten in een zone van 20 kilometer rondom een nucleaire installatie (10 kilometer voor IRE Fleurus) halen best jodiumtabletten in huis.
• Als je jonger dan 18 jaar bent. Hoe jonger je bent, hoe kwetsbaarder je bent voor de gevolgen van radioactiviteit.

Via deze linken kom je er nog meer over te weten.

http://www.nucleairrisico.be/voor-wie

https://baf.be/sites/default/files/2018-03/Brochure-nucleair-NL-A5.pdf