Logo Assent Farma

Snurken

Snurken

Waarom snurkt iemand?

‘s Nachts snurken 3 op de 5 mannen en bijna 2 op de 5 vrouwen. Dit geluid, geruststellend als het licht is, irriterend als het luidruchtig is, treedt vooral op als de slapende persoon inademt. De spieren en de weefsels van de mond verslappen, waardoor de luchtstroom gedeeltelijk wordt geblokkeerd. Telkens als de persoon inademt, trillen de weefsels achteraan in het gehemelte en de keel en dat veroorzaakt een geluid dat min of meer luidruchtig kan zijn: snurken. 10 miljoen snurkers gaan elke avond slapen… en 10 miljoen mensen worden gestoord door het geluid van de ademhaling van hun partner! Sommige snurkers kunnen geluiden tot 100 dB voortbrengen. Voor de partner is dit hetzelfde als naast een drilboor slapen! Met de leeftijd neemt het snurken toe, want de weefsels verliezen aan spanning. 

Wat zijn de grootste oorzaken van snurken?

De belangrijkste oorzaak is te lage spierspanning achterin de keel. Hierdoor versmalt de bovenste luchtweg en gaat het zachte weefsel trillen. Het geluid dat daarbij vrij komt is snurken.

Er zijn natuurlijk veel verschillende factoren die snurken kunnen beïnvloeden? 

  • Leeftijd
  • Gewicht
  • Alcohol
  • Roken
  • Medicatie
  • Zwangerschap
  • Snurken door een verkoudheid, allergie of verstopte neus
  • Allergieën, verkoudheid en griep

Uw snurkprobleem kan ook meerdere oorzaken hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u snurkt door te weinig spierspanning achterin de keel en door nasale verstoppingen. Dit staat bekend als multifactorieel snurken.

Een allesbehalve verkwikkende slaap

Snurken verhindert de snurker niet van te slapen, maar dat is vaak absoluut niet het geval voor zijn/haar partner. Snurken kan namelijk ernstige slaapstoornissen veroorzaken voor de omgeving van de snurker. Maar geniet de snurker dan wel van een verkwikkende nachtrust? Helemaal niet! Hij/zij neemt minder zuurstof op dan nodig is en daardoor zijn zijn/haar batterijen niet voldoende opgeladen. Met als resultaat dat hij/zij zich al van bij het ontwaken vaak leeg voelt of overdag een gebrek aan energie en concentratie vertoont. Hoe harder het gesnurk, hoe groter het gebrek aan lucht.

Slaapapneu

Snurken brengt op lange termijn geen gevolgen voor de gezondheid met zich mee, behalve in het geval van slaapapneu. De adem stokt, wat lang of minder lang kan duren, en dat verhoogt het risico op een hoge bloeddruk en problemen met hart- en bloedvaten. Slaapapneu is een ademhalingsaandoening gerelateerd aan snurken die s ’nachts de ademhaling onderbreekt. De meest voorkomende vorm van slaapapneu is het Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS). Bij deze vorm van slaapapneu wordt de luchtstroom tijdens de slaap verhinderd door een obstakel. Het obstakel ontstaat door een gebrek aan spierspanning waardoor de bovenste luchtwegen instorten.Hoe weet ik dat ik lijd aan slaapapneu? De spierspanning in uw bovenste luchtwegen vermindert tijdens de slaap als uw lichaam ontspannen is, waardoor de luchtstroom naar de longen geblokkeerd kan worden. Wanneer u tijdens de nachtrust een periode van OSAS ervaart wordt u vaak wakker met een luid snurkgeluid. Wat kan ik er tegen doen? Als u de symptomen herkent is het raadzaam om eerst uw arts te raadplegen. Er zijn verschillende behandelingen tegen OSAS. In sommige gevallen kan afvallen of een en speciaal mondapparaatje (Mandibulair Repositie Apparaat of MRA) al helpen. In zeer ernstige gevallen van OSAS wordt vaak een neusmasker of te wel een Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) machine voorgeschreven. 

Hoe kun je op twee oren slapen?

Ook al bevordert de leeftijd de verslapping van de weefsels, toch zijn er nog andere factoren die meespelen: uiteraard een tijdelijke verstopte neus, door een zware verkoudheid of een allergie, maar ook overgewicht, alcohol drinken of slaappillen slikken. Om minder te snurken, moet u vermijden om op uw rug te slapen. Slaap op uw zijkant of, beter nog, op uw buik, maar ondersteun uw hoofd en uw hals op een correcte manier. Als uw partner niet echt zwaar snurkt, maar dit toch storend is, geef hem/haar dan een zacht duwtje! Hem/haar dwingen om van positie te veranderen zonder hem/haar wakker te maken, kan het gesnurk doen verminderen.