Logo Assent Farma

De rol van adaptogene planten bij burn-out

De rol van adaptogene planten bij burn-out

De rol van adaptogenen bij een burn-out 

 

Burn-out staat al jaren in de top-drie van volksziekten. Alle aandacht ten spijt bestaat er voor dit syndroom nog steeds geen officieel erkend diagnose-criterium. Over burn-out circuleren daarom nogal wat halve waarheden en kwetsende mythes. Dat neemt niet weg dat er remedies tegen burn-out zijn. Ook in de sfeer van medicinale planten, al blijft over het werkingsmechanisme nog veel onduidelijk.

Gezondheidscijfers liegen niet. Volgens deze data is burn-out een psychosociale aandoening met een ernstig invaliderend karakter die bijdraagt aan de sterke stijging van het aantal langdurig zieken. Gezondheidsprofessionals en werkgevers moeten beseffen dat burn-out werk-gerelateerd is. Daarom zijn een tijdige opsporing van alarmsignalen, een correcte diagnose, preventieve maatregelen en een intensieve monitoring van de patiënt absoluut noodzakelijk om deze aandoening te voorkomen en te behandelen.1

De behandeling van burn-out is gericht op het herstel van de balans tussen draagkracht en draaglast bij het individu. Het stimuleren van de patiënt tot een actieve probleemoplossende houding is noodzakelijk. Voedingssupplementen vervullen een ondersteunende bijrol. Ze kunnen overwogen worden om secundaire klachten van burn-out zoals slaapproblemen of gemoedsschommelingen te milderen. Maar net zoals geneesmiddelen zijn voedingssupplementen nooit de oplossing voor het burn-outsyndroom.

De oorzaak van een burn-out is complex en vooral het resultaat van een samenspel tussen werksituatie, privésfeer en persoonlijke kwetsbaarheden. Werk-gerelateerde, individuele en sociale factoren hebben een invloed op het ontstaan van de aandoening. Verschillende auteurs zijn van mening dat een prestatiegericht maatschappijmodel een zeer belangrijke bron is van burn-out. Volgens de meeste onderzoeken speelt de werksituatie zelfs een grotere rol bij de ontwikkeling van burn-out dan de individuele kenmerken, met name kwetsbaarheden.

Adaptogene planten hebben hierin een heel bijzondere plaats. Deze geneeskrachtige planten bevatten stoffen die het adaptatievermogen tegen stressoren verhogen door metabole processen te beïnvloeden. ZE beïnloeden niet één maar meerdere processen en zijn daarom zijn planten als rhodiola, ashwaganda, maca of eleutherococcus veel meer dan slechts stress-regulatoren.